Szkoły ponadgimnazjalne
Aktualno¶ci z życia szkoły


OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

1. Listy osób przyjętych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 znajduj± się przy sekretariacie szkoły na tablicy ogłoszeń.

2. Uczniowie przyjęci do klas 2-8 po zakończeniu roku szkolnego (do 27 czerwca 2018r.) musz± dostarczyć ś¶wiadectwo.

3. Spotkanie z rodzicami klasy 1. sportowej (uczniowie z listy głównej i rezerwowej) odbędzie się 16.05.2018r. o godzinie 17 w sali 11. Proszę o dostarczenie na spotkaniu za¶świadczenia o gotowoś¶ci szkolnej.

4. Spotkanie z rodzicami do pozostałych klas 1. odbędzie się 23.05.2018r. o godzinie 17 w auli. Proszę o dostarczenie na spotkaniu za¶wiadczenia o gotowości szkolnej.

5. Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach: 1, 2, 4, 6, 7 i 8.

6. Zainteresowani rodzice mog± składać wnioski do 11 maja 2018r.


TERMIN DZIAŁANIA
Od 26 kwietnia do 11 maja 2018r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
Od 14 maja do 15 maja 2018 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjn± wniosków
o przyjęcie do szkoły
16 maja 2018Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjn±
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 17 maja do 18 maja 2018r.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego o¶świadczenia
21 maja 2018r.Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

O¦ŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA


KARTY ZGŁOSZENIOWE Dokumenty do pobrania w MS WORDZIE
KARTA ZAPISU DO SZKOŁY
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ¦ŚWIETLICY

Jolanta Faryńska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich w Stargardzie

O KONSTYTUCJI W „JEDENASTCE”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 już pod koniec kwietnia wzięli udział w apelu po¶święconym 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Szkolna grupa teatralna przedstawiła nie tylko suche fakty dotycz±ce historycznych okoliczności tego niezwykle ważnego dla naszej państwowości wydarzenia, ale także przeniosła widzów w ś¶wiat XVIII-wiecznej szlachty. ¦Śledz±c rozmowy szlachciców i szlachcianek w starej karczmie, widzowie mogli zauważyć, że tak naprawdę ludzkie charaktery s± niezmienne: z jednej strony troska o Ojczyznę jest bardzo ważna, z drugiej -– poci±ga nas codzienność i zwyczajnoś¶ć. Aktorzy przedstawili także sam moment zaprzysiężenia Konstytucji i przypomnieli rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oczywiś¶cie, prowadz±cy zwrócili uwagę także na fakt, że Konstytucja była ważnym dokumentem wskazuj±cym na wielk± dojrzało¶ść Polaków – patriotów, ale także stała u pocz±tku upadku państwa na 123 lata.
Przedstawienie było niezwykł± lekcj± historii. Barwne stroje, scenografia – przybliżyły dawny ¶świat szlachecki. Uroku inscenizacji dodawały także piosenki zwi±zane z Konstytucj± i Ojczyzn±, wykonane przez szkolny chór. Na długo w pamięci zapadnie także zatańczony przez uczniów polonez.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wpisuj± się w najważniejsze wydarzenie tego roku – STULECIE NIEPODLEGŁEJ!SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Rok 2018 to rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległo¶ści. W roku tym przypadaj± również okr±głe rocznice wielu innych wydarzeń zwi±zanych z histori± Polski. W ś¶rodę 25.04.2018 r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie, odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej pod patronatem Prezydenta Miasta Stargard Rafała Zaj±ca. Patronem medialnym konkursu było Twoje Radio Stargard. Go¶śćmi honorowymi byli Zachodniopomorski Wicekurator O¶światy pan Jerzy Sołtysiak oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie pani Ewa Onderek.
W konkursie wzięło udział 162 uczniów ze stargardzkich szkół podstawowych: SP1, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7 oraz SP11. Nasi uczniowie zaprezentowali się w kategorii soli¶ści oraz w kategorii zespoły wokalne w dwóch kategoriach wiekowych. I tak, w kategorii soli¶ści: 10-12 lat, ucz. kl. 5a – Weronika Harasimowicz zajęła III miejsce – zaśpiewała piosenkę „Czerwone maki na Monte Cassino”, 13 – 16 lat, ucz. kl. 3b gimnazjum – Nailah Vitha zajęła I miejsce – zaś¶piewała piosenkę „Rozkwitały p±ki białych róż”. W kategorii zespoły wokalne: do 12 lat, nasz zespół wokalny, złożony z dziewcz±t z kl. 5a zaj±ł I miejsce – dziewczęta za¶śpiewały w dwugłosie piosenkę „Piechota” i do lat 16 zespół wokalny, złożony z członków chóru szkolnego /regulamin konkursu zakładał skład zespołu do 30 uczestników/ zaj±ł II miejsce. Zespół za¶śpiewał w trzygłosie i a’cappella pieś¶ń „O mój rozmarynie”.
Gratulujemy wszystkim uczniom, wokalistom wspaniałych sukcesów i dziękujemy za piękn± postawę oraz zaangażowanie!


Dyrekcja, nauczyciele i społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej nr 11

TURNIEJ BRD

24 kwietnia w ZS nr 1 w Stargardzie odbyły się POWIATOWE ELIMINACJE XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Do rywalizacji stanęło piętnaście drużyn w kategorii szkół podstawowych oraz siedem z gimnazjów. Zespoły zmagały się w czterech konkurencjach. Pierwszym zadaniem uczestników turnieju był test z zakresu przepisów ruchu drogowego. Następnie zawodnicy musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami poruszania się po drodze na przygotowanym przez policjantów miasteczku ruchu drogowego. Trzecią konkurencją był tor sprawnościowy, gdzie należało pokonać różne przeszkody podczas jazdy na rowerze. Można było sprawdzić się też w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w której zajęliśmy I miejsce. W przerwie turnieju na uczestników czekał słodki poczęstunek, pyszna grochówka, zajęcia ze specjalistą kryminalistyki, spacer w okularach wywołujących efekt upojenia alkoholowego czy działania narkotyków oraz pokaz sprzętu strażackiego. Po podliczeniu punktów, w kategorii szkół gimnazjalnych nasza szkoła zajęła III miejsce zespołowo. Szkołę reprezentowali: Sandra Günther z kl. 2sm oraz Artur Kotliński i Maciej Stencel z kl. 2d.


Beata Szumińska

POZDROWIENIA Z KRAKOWA OD KLASY 3A, 3B i 3CDZIEŃ ZIEMI

21 kwietnia na Polanie Bobrowej w Stargardzie odbyło się świętowanie Dnia Ziemi. Uczniowie z klas 2a i 3b wzięli udział w festynie ekologicznym oraz Rajdzie na Orientację, który jest I etapem Pucharu Stargardu. Najlepiej ze znajomością mapy i terenu poradziła sobie drużyna z klasy 2a: Dawid Janowicz, Robert Romanowski i Filip Krauze. Zawodnicy zdobyli I miejsce. Gratulujemy!


Agnieszka Pałczyńska

MALI RATOWNICY GÓRˇ!

W dniu 18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF- u w Szczecinie odbyła się XII WOJEWÓDZKA OLIMPIADA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przystąpiły 3-osobowe zespoły szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Mimo, że konkurs był skierowany do uczniów klas VI i VII naszą szkołę reprezentowała drużyna składająca się z młodszych dzieci. Karolina Makowska i Jakub Szuber z kl. Va oraz Paweł Makowski z kl. IVa zajęli I miejsce zespołowo, zaś w klasyfikacji indywidualnej bezkonkurencyjny okazał się Jakub Szuber. BRAWO! Rosną nam super ratownicy:)


Beata Szumińska

JUŻ PO FESTYNIE - CZAS NA PODSUMOWANIE

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie maja wprawdzie skrzydeł, ale bezinteresownie wyciągają ręce i proponują swoją pomoc. Za otwarte serce, życzliwość, bezinteresowną pomoc i wsparcie w organizacji Festynu w Szkole Podstawowej nr 11 dziękujemy.

Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie
Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie
Straży Pożarnej
Dyrekcji Cukrowni KLUCZEWO
Stowarzyszeniu Batalion
Dowódcy 2 Batalionu Saperów w Stargardzie
Cezaremu Kaladze - WOPR
grupie motocyklistów ze Stargardu i okolic
Pani Elżbiecie Drobik- Prezes Stowarzyszenia Edukacja- Zdrowie - Aktywność
Komendantowi Straży Pożarnej w Stargardzie
Prezesowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie
Naczelnik Urzędu Pocztowego nr 2 w Stargardzie
Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej nr 11


Dyrekcja, nauczyciele i społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej nr 11

SZKOLNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 4 kwietnia odbył się szkolny konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przystąpiło 27 uczniów.

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - Maksymilian Wiśniewski kl. 3d
2 miejsce - Julia Bógdał kl. 2c
3 miejsce - Zuzanna Pawlak kl. 2j
4 miejsce - Urszula Mikicka kl. 3d i Maciej Stencel kl. 2d
5 miejsce - Maciej Alankiewicz kl. 3a


Beata Szumińska

Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry